ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS


Ders ID'leri ve isimleri uluslararası standartlara göre belirlenmiştir. Derslerin içeriği Türkçe olacaktır.
Bölüm Bilgileri

Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü, öğrencileri uluslararası ticarete uygun stratejiler tasarlayan, Türk mal ve hizmetlerini uluslararası ortamda konumlandıran, uluslararası ticaret kuruluşlarının yapısını anlayan profesyoneller olarak yetiştirerek iş hayatına hazırlar. çeşitli finansal modelleri analiz ederek ülke ekonomisine katkıda bulunmak.

ASO 101 ACADEMiC AND SOCIAL ORiENTATiON
ENG 201 CRiTiCAL READiNG AND WRiTiNG iN ENGLiSH
HUK 130 FUNDAMENTALS OF LAW
INTR 101 PROFESSiONAL ORiENTATiON AND INTRODUCTiON TO INTERNATiONAL TRADE AND BUSiNESS ADMiNiSTRATiON
MATH 101 MATHEMATics FOR sociAL sciENCES
POLS 101 INTRODUCTiON TO sociAL sciENCES
SOC 231 MODERNiTY AND THE CONSUMER sociETY
CS 105 GENERAL COMMUNiCATiON
ECON 106 PRiNCiPLES OF ECONOMics
IR 114 GLOBALiZATiON
POLS 102 INTRODUCTiON TO POLiTiCAL sciENCES
SOC 242 MAKiNG OF THE MODERN WORLD
TURK 101 CRiTiCAL READiNG AND WRiTiNG iN TURKiSH
BA 211 GENERAL ACCOUNTiNG
BA 241 MANAGEMENT AND ORGANiZATiON
ECON 211 MiCROECONOMics
INTR 213 INTERNATiONAL LOGiSTics
STAT 201 STATiSTics FOR sociAL sciENCES
TAR 201 PRiNCiPLES OF ATATURK AND FORMATiON OF MODERN TURKEY
BA 202 RESEARCH METHODS FOR sociAL sciENCES
BA 252 MARKETiNG MANAGEMENT
COME 201 INFORMATiON TECHNOLOGY
ECON 212 MACROECONOMics
FIN 212 FiNANCiAL ANALYSiS
INTR 214 EXPORT IMPORT MANAGEMENT
FIN 311 FiNANCiAL MANAGEMENT
HUK 134 COMMERCiAL LAW
INTR 301 FOREiGN TRADE ACCOUNTiNG
INTR 303 INTERNATiONAL TRADE THEORY AND POLiCY
INTR 331 CUSTOMS REGULATiONS AND PRACTiCE
POLS 310 NON-GOVERNMENTAL ORGANiZATiONS
FIN 442 INTERNATiONAL FiNANCiAL MANAGEMENT
IE 400 PROJECT MANAGEMENT
INTR 312 E-COMMERCE AND E-BUSiNESS
INTR 314 READiNGS iN INTERNATiONAL TRADE
INTR 354 INTERNATiONAL MARKETiNG
S27035 INTERNSHiP
BA 463 INNOVATiON MANAGEMENT
HUK 423 LABOR AND sociAL SECURiTY LAW
INTR 401 MARiTiME LOGiSTics
INTR 411 GLOBALiZATiON AND SUSTAiNABLE DEVELOPMENT
INTR 413 CROSS-CULTURAL MANAGEMENT
INTR 415 BUSiNESS NEGOTiATiONS AND CORRESPONDENCE
BA 400 ENTREPRENEURSHiP
INTR 402 GLOBAL BUSiNESS
INTR 404 SECOND FOREiGN LANGUAGE
INTR 422 FOREiGN TRADE OF TURKEY
INTR 492 INTERNATiONAL TRADE AND BUSiNESS ADMiNiSTRATiON GRADUATiON PROJECT
POLS 410 HUMAN RiGHTS AND PUBLiC FREEDOMS

Haberler

Global citizenship education is answer to rising racism
Global citizenship education is answer to rising racism

Mousumi Mukherjee

“I was simpl..

more
Social distance on campus, but social disconnect online
Social distance on campus, but social disconnect online

Malish CM

It is too early to m..

moreÜniversitemizle ilgili son haber ve gelişmelerden haberdar olmak ister misiniz?